جشنواره ها ماه ها  و فصل ها جشنواره ها

تقويم انگلیسی

تقویم هندی

فصل ها

رات یات را

 

 

عيد رمضان (هر ساله متغيير می باشد)

جون (تیر)

 

 

جولای

جی شت

 

 

آشاد

تابستان

گريشما ريتو

تیج

ناگ پنجمی

رکشا بندن

جنم شتمی

اونام

پاتیتی

خرداد سال

پری یوشان

 

 

 

گانش چاتورتی

سیر گل فروشان

جولای (مرداد-شهریور)

آگوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپتامبر (مهر)

شراون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدراپد

فصل باران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورش ريتو

دوسرا

ديوالی

 

 

گورو پارپ

 

اکتبر (مهر-آبان)

 

 

نوامبر(آبان-آذر)

اشوين

 

 

 

کارتيک

پائيز

شرريتو

هانوک

کريسمس

سال نوی مسیحی

 

دسامبر (دی)

ژانويه

 

 

 

مارگاشی رش

 

پوش

 

اوايل زمستان

همنت ريتو

ماکار سنکر

پونگال

لوری

 

 

 

سرسوتی پوجا

هولی

ژانويه (دی-بهمن)

فوریه

 

 

 

 

مارچ (فروردین)

ماگ

 

 

 

 

 

پالگون

زمستان

شیشیر ريتو

گودی پادو

بیساکی

ایستر

مهاوير جایاندی

بودا جایانتی

چیت را

 

 

ويشک

آوريل

می

بهار

 

 

وسنت ريتو

 

 

 

 

 

 

 

 

جشنواره ها ماه ها  و فصل ها جشنواره ها

تقويم انگلیسی

تقویم هندی

فصل ها

رات یات را

 

 

عيد رمضان (هر ساله متغيير می باشد)

جون (تیر)

 

 

جولای

جی شت

 

 

آشاد

تابستان

گريشما ريتو

تیج

ناگ پنجمی

رکشا بندن

جنم شتمی

اونام

پاتیتی

خرداد سال

پری یوشان

 

 

 

گانش چاتورتی

سیر گل فروشان

جولای (مرداد-شهریور)

آگوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپتامبر (مهر)

شراون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدراپد

فصل باران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورش ريتو

دوسرا

ديوالی

 

 

گورو پارپ

 

اکتبر (مهر-آبان)

 

 

نوامبر(آبان-آذر)

اشوين

 

 

 

کارتيک

پائيز

شرريتو

هانوک

کريسمس

سال نوی مسیحی

 

دسامبر (دی)

ژانويه

 

 

 

مارگاشی رش

 

پوش

 

اوايل زمستان

همنت ريتو

ماکار سنکر

پونگال

لوری

 

 

 

سرسوتی پوجا

هولی

ژانويه (دی-بهمن)

فوریه

 

 

 

 

مارچ (فروردین)

ماگ

 

 

 

 

 

پالگون

زمستان

شیشیر ريتو

گودی پادو

بیساکی

ایستر

مهاوير جایاندی

بودا جایانتی

چیت را

 

 

ويشک

آوريل

می

بهار

 

 

وسنت ريتو

 

 

 

 

 

 

 


ایمیل

 

nassimco@yahoo.com

 

© 2021 سایت گردشگری هند. کلیه حقوق محفوظ است.
© 2021 hindgardi. All Rights Reserved. Designed By web2